Presentation

Året som gått visar att det kanske mer än någonsin finns behov av kompetent ledning såväl i vardag som under extrema händelser. Skogsbranden i Västmanland är bara ett av många exempel på detta.

Vi har nu har grundat ett företag, Ledningsutvecklarna, vars syfte är att höja kompetensen gällande kvalificerad ledning. Ledningsutvecklarna genomför sina utbildningar, rådgivningar och övningar i regi av mig, Tomas Kristiansson, tillsammans med kollegor som har genomfört utbildningar och utvecklingsinsatser inom detta område under lång tid.

Vi samarbetar nära med några av landets främsta ledningsutvecklare som bland annat har utvecklat en nationell modell för samverkan och har lång praktisk erfarenhet av operativ yttre ledning.

En annan nyhet är att vi numera kan erbjuda våra utbildningar på Kungsörstorp

Hotell & Konferens (Kungsör). Där får våra deltagare verkligen något utöver det vanliga i form av logi och förtäring.

Kungsörstorp är en vacker plats precis intill Mälaren med bra kommunikationer där vi ser till att ni har det så bra som möjligt under era kompentenshöjande investeringar.

Självklart är vi fortfarande flexibla för er som hellre ser att utbildningarna sker på annan plats.


 Erbjudande om utbildning och förmågehöjande åtgärder avseende kvalificerad ledning, beslutsfattning och samverkan, implementering av LOS samt kvalificerad utbildning för yttre ledning.

 Oberoende av vilken organisation man tillhör så finns ett behov av ett strukturerat arbetssätt och en metod för ledning och samverkan. Detta för att vara effektiv i vardagen, men även i mer komplexa situationer. Detta gäller för organisationer i allmänhet, men i synnerhet för organisationer som är beroende av att regelbundet kunna hantera komplexa situationer under stor stress och tidspress.

Idag tillämpar många av Sveriges krishanteringsaktörer en metod och ett arbetssätt som sedan 2007 är ett nationellt framtaget koncept för ledning, beslutsfattande och samverkan.

 Ett strukturerat arbetssätt och en nationellt använd metod i stabsarbetet är en absolut framgångsfaktor. Dels för den egna organisation och det egna stabsarbetet, dels i ett samverkansperspektiv där det är viktigt att organisationerna delar samma metod, nomenklatur och synsätt på stabsarbete för att vara effektiva och framgångsrika.

Idag använder sjukvård, räddningstjänst, kommuner och många privata aktörer sig redan av den, för ändamålet, utvecklade metoden.

Metoden är utvecklad utifrån verkliga stora och komplexa händelser och praktiskt prövad vid ett flertal tillfällen med mycket lyckade resultat. Bland annat kan nämnas att metoden kom väl till pass vid den stora skogsbranden i Västmanland i Sverige som rasade under sommaren 2014.

 

I den utbildningen vi nu även kan erbjuda er  ingår:

• Kvalificerad ledning – en strukturerad metod och arbetssätt

• Kvalificerat beslutsfattande – beslutsfattande och ledarskap under stress

• Ledarskap och gruppdynamik i vardagen

• Kvalificerad samverkan – en nationell metod för effektiv samverkan

• Implementering av LOS (En av MSB framtagen modell för Ledning och Samverkan)

• Utbildning för yttre ledning 


 Ytterligare information finns på www.ledningsutvecklarna.se, ni är också välkomna att höra av er till Tomas Kristiansson, tomas@ledningsutvecklarna.se, eller 070-663 27 04.